Elewacje budynków

Wykonywanie elewacjiPrzyczyny i metody wykonywania funkcjonalnych i estetycznych elewacji

Najczęstszym powodem wskazywanym na powód ingerencji w elewację budynku jest utrata ciepła, co wiążę się ze zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na ogrzewanie. Wykonując elewacje, staramy się dopasować ją nie tylko do układu przestrzennego, ale przede wszystkim do charakterystycznych elementów budynków. Elewacja powinna tworzyć spójną całość również z pozostałymi budynkami obecnymi na danym terenie. Materiały użyte do prac muszą do siebie szczelnie przylegać, nawet w trudno dostępnych miejscach obiektu.

Elewacja wykonana przez naszą firmę z Leszna, nie tylko skutecznie zabezpiecza budynek, ale także nadaje mu nowe walory estetyczne, zwiększając jego wartość rynkową. Dzięki doświadczeniu w wykonywaniu elewacji w Lesznie, Kościanie i Rawiczu, dokładnie wiemy, w których miejscach budynku występują największa utrata ciepła.

 

Zalety modernizacji lub wymiany elewacji

Elewacja chroni budynek przed zanieczyszczeniami, spalinami czy deszczem i uszkodzeniami wywołanymi opadami śniegu lub gradu. Posiadamy znajomość prawa i przepisów, które są niezbędne w określeniu, kiedy będzie potrzebne pozwolenie na budowę lub zezwolenie konserwatora zabytków, co sprawdza się przy pracach na starszych obiektach o dużej wartości kulturalnej.

Elewacje budynków wykonujemy na obiektach mieszkalnych, szkolnych czy magazynowych. Dotychczas nasze prace w zakresie wykonania elewacji znalazły uznanie w Spółdzielnie Mieszkaniowe, prywatne firmy, wspólnoty mieszkaniowe czy inwestorzy indywidualni. Wszystkie prace przeprowadzone są rzetelnie i według ustalonego harmonogramu.